Om oss

Vi skapar en tillgänglig offentlig marknad

Den offentliga affären är grunden för en modern välfärd. Det som behövs är konkurrens, transparens och rimliga trösklar. Idag präglas den offentliga affären av krångel, inlåsningar, snedvriden konkurrens och en rädsla att göra fel. Vi på PublicInsight möter dessa problem med att tillgängliggöra data och bygga tjänster som sänker trösklar och öppnar upp affärer.

Vi ser förutsättningar för kraftig expansion och är beredda att utmana stelbenta marknadsdominanter som skapar tröga och invecklade system med dålig transparens. Coronavirusets effekter på ekonomin har gjort att intresset för den offentliga marknaden är rekordstort. Vi strävar därför efter att korta ner vår etableringsfas och lanserar ett par av PublicInsights tjänster i början av 2021. Samtidigt arbetar vi med att inhämta insikter och behov från våra kunder och användare för fortsatt utveckling.

En offentlig affär där kompetens, tillgång och efterfrågan matchas, skapar bättre och mer värdefulla affärer till en fungerande modern välfärd.

Ett ekosystem av tjänster

PublicInsights ekosystem erbjuder leverantörer en genväg till den offentliga affären. Väl där skapar vi leveransmöjligheter och kunskapsövertag för våra kunder. Det gör att vi får en attraktiv och dynamisk offentlig marknad som blir lönsam för aktörerna och samhället.

Köparna: Högre kvalitet och trygghet ger ett effektivt nyttjande av skattemedel.
Leverantörerna: Vi skapar affärsmöjligheter, stärker företags förmåga att lämna anbud och hjälper nya aktörer in på marknaden.

Våra tjänster