Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Insamling av offentlig data för en transparent marknad

Bakgrund

PublicInsight, tidigare DoubleCheck, var först med att samla in data för att visa hur stor den offentliga marknaden är. I detta omfattande projekt granskas och sammanställs 30 miljoner datapunkter till unik kunskap om de offentliga inköpen. Idag utförs en del av arbetet i samarbete med vår partner Dagens Samhälle Insikt. Omfattningen och kvaliteten hos vår data har ingen motsvarighet och väcker stort intresse hos såväl media och leverantörer som den offentliga sektorn.

Öppna data – PSI-lagen

Det ligger i samhällets intresse att tillgängliggöra offentlig data, vilket är syftet med EU:s direktiv om Public Sector Information (PSI), den svenska PSI-lagen och SKR:s arbete med projektet Öppna data.

Förra året inkom leverantörsreskontror från 99 % av alla kommuner och landsting samt från 95 % av alla myndigheter. Siffran är tillräckligt hög för att göra viktiga analyser och fungera som beslutsunderlag.

Marknadens användning av PublicInsights data

PublicInsight samlar in och förädlar obearbetad öppen data, i rapportform, via vår onlinetjänst och som delar i företags och organisationers analys- och forskningsprojekt.

Våren 2015 tog vi fram forskningsrapporten Den offentliga marknaden – Uppdragsforskningsrapport 2015:4. Där visade vi för första gången vilka faktiska utbetalningar som gjorts på den offentliga marknaden, att jämföra med Konkurrensverkets beräknade upphandlingsvärden.

I rapporten ingick också en unik seriositetsanalys över samtliga leverantörer till offentlig sektor. Denna sk. Health Check utfördes i samverkan med företaget Creditsafe.

Ett flertal offentliga aktörer använder vår sammanställda och bearbetade information för att göra Spendanalyser och jämförelsestudier. Från 2021 används den för att kunna skapa Köparmaktindex ™. Första fokusområdet är Jämställdhet hos leverantörerna till offentlig sektor. För Allmännyttans inköpsfunktion, HBV, samlar vi årligen in data om deras totala inköp. Läs mer om denna insamling hos HBV.