Myter om offentliga affärer 

Vi vet att det finns många myter om den offentliga marknaden som inte sällan skapar hinder för småföretagare att ens tänka tanken om att
approchera en offentlig upphandling. Dessa myter
vill vi slå hål på. Till exempel pratas det ofta om att beställarna inte får lov att prata med
leverantören under upphandlingen men stämmer verkligen det?

 
 
 

Myt nr 1: ''Man får inte påveka köparen''

Stämmer inte! Det får man, och det är faktiskt en av de viktigaste aktiviteterna du kan göra!                                                                           

Man får prata med, informera, demonstrera, visa köparen före och efter upphandlingen. Detta är en av de viktigaste aktiviteterna du kan
göra: att visa kunden hur du kan förbättra deras verksamhet.
 

Myt nr 2: ''Beställaren får inte prata med leverantören''

Det får man visst! Dialog före, under och efter upphandling är både tillåten och önskad. Kom ihåg att det du säger kanske kommer delas
med andra. Mer dialog skapar bättre affärer!

 

Myt nr 3: ''Processen är krånglig och alla affärer görs via upphandling''

Stämmer inte! För den som inte är insatt kan det upplevas krångligt.         

Fokusera på din säljprocess och låt upphandlaren ansvara för processen och guida dig genom LOU. Man finner möjligheter i tillåtna direkt-
upphandlingar eller förhandlade upphandlingar utan föregående annonsering-när dt endast finns en leverantör.

 

Myt nr 4: ''Leverantörer till offentlig sektor är seriösa eftersom de alltid kontrolleras''

Det stämmer tyvärr inte då många upphandlare endast använder sig av en kreditkontroll, vilket inte är tillräckligt.

Många upphandlare använder sig endast av en kreditkontroll eller stämmer av mot Svensk handels varningslista för att säkerställa att
leverantörerna är seriösa. Detta är såklart inte tillräckligt men idag finns det ingen så kallad ”Black List” att slå mot. Lagen har dock utvecklats
så att det numera är lättare att utesluta en leverantör om den ej är seriös, bara man kan bevisa det.

 

Myt nr 5: ''Jag får inte tala om när en upphandling ska annonseras''

Tvärtom! Om en leverantör frågar när en upphandling ska genomföras går det bra att informera om planerad tidpunkt, förutsatt att du ger samma
svar till samtliga som frågar.

Det ger inte någon leverantör en otillbörlig konkurrensfördel utan är ett bra sätt att skapa intresse för upphandlingen. Då ökar chanserna att få in fler
anbud och möjligheterna att göra en bra affär blir större. En del upphandlande aktörer väljer även att förhandsannonsera sina kommande upphandlingar
eller att lägga ut information om kommande upphandlingar på sina webbplatser, vilket är ett bra sätt att hålla marknaden informerad om sina planer.

 

Myt nr 6: ''Offentliga köpare har koll på LOU''

Det är endast de som gör själva upphandlingen som har kollen på lagstiftningen. De som är verksamhetsansvariga/beställare av en upphandling har
sällan koll på regelverket.

Därför är det bra för dig som leverantör att känna till lite hur det funkar för att hjälpa din ''kund'' att inte göra fel när de bestämt sig för att de vill köpa
av dig.

 

Myt nr 7: ''Det går inte att sälja till offentlig sektor - alla inköp är upphandlande''

Offentlig sektor gör visserligen ca 20 000 upphandlingar varje år men samtidigt görs det inköp från ca 185 000 olika leverantörer.

Majoriteten av affärerna som görs med offentliga köpare är direktupphandlingar om vi räknar till antalet affärer. För att tävla om dessa affärer behöver
man sälja. Utmaningen är bara hur man kan och får sälja?

 

Myt nr 8: ''Alla inköp i offentlig sektor tar hänsyn till agenda 2030-målen"

Det innebär att de företag som investerat i kvalitet sällan får betalt för detta i upphandlingarna. För att skapa en bättre konkurrens och bli premierad
behövs direkt dialog med beställarna.

 

Myt nr 9: ''Det är självklart vem bolag ska vända sig om de har något att sälja"

Företag med erbjudanden/innovationer har svårt att veta vem som tar inköpsbesluten. Inköparna i offentlig sektor skapar avtal medan det är
verksamhetsansvariga som gör inköpen - gör detta tydligare.

 

Myt nr 10: ''Vi har de bästa leverantörerna eftersom vi är en attraktiv kund''

Det är sällan som leverantörer får betalt för sina innovationer eller investeringar i hållbarhetsfaktorer. Utvärderingsmodellen ger sällan utrymme för att
premiera gjorda investeringar i förhållande till leverantörer som bara uppfyller ställda skallkrav.

 

Myt nr 11: ''Våra upphandlingar är kodade så att alla som vill göra affärer med oss hittar
dem via de lagstadgade annonsförmedlingstjänsterna''

Även om alla upphandlingsannonser ska registreras på ett visst sätt och ha en kod så är det allt för ofta som den koden inte beskriver det som ska
handlas upp.

Därför är det svårt för många företag att hitta rätt affärer och man väljer därför hellre att låta bli att bevaka de offentliga affärerna.

Till vårt verktyg