PublicInsight Seriositetskontroll

- Seriositetsbedömning av leverantörer

Seriositetskontroll från PublicInsight skapar trygga affärer med rätt leverantörer. Vi jobbar alltid med att inkludera hela organisationen och säkerställa att användningen sker på rätt sätt utifrån användares respektive uppgift och roll.

Resultatet blir en bättre inköpsstyrning där köp görs utifrån givna regler och styrdokument. Effekten blir bland annat färre köp från oönskade leverantörer och ökad avtalstrohet genom matchning mot befintliga avtal. Tjänsten erbjuder även möjlighet till egna spärrlistor och möjlighet för bevakning.


 

Kundanpassad inställning av seriositetsnivåer

Olika faktorer gör att en leverantör inte är önskvärd. Vi ställer in bedömningskriterierna anpassat till era krav och förväntningar. Ni kan välja förklaringstexter anpassat till varje typ av negativ träff som användarna får.

Inled inköpsstyrning med en seriositetsanalys av hela er leverantörsreskontra

Vi gör en analys av hela er befintliga leverantörsreskontra utifrån både ekonomiska risker och hur oönskade köp snedvrider konkurrensen. En bra pedagogisk start för en organisation som vill ta kontrollen över sina inköp.

Exempel på källor som vi använder oss av

 • Creditsafe
 • Svensk handels varningslista
 • Skatteverket
 • Kundens egen leverantörsreskontra och avtalsdatabas
 • Kundens egen och andra externa varningslistor

Nyttan med Qualify

 • Minskar antalet köp av oönskade leverantörer
 • Fast månadsavgift
 • Molnbaserad lösning
   

Affärsupplägg

När vi sätter pris och designar upp vår kundanpassade lösning utgår vi ifrån antal leverantörer som ni gör affärer med. Beroende på vilka moduler som passar bäst in i era inköpsprocesser anpassar vi leveransen och priset utifrån dessa.

Några av de moduler vi erbjuder är;

 • Trafikljuskontroll i realtid - direkt vid inköp
 • Check mot externa och interna varningslistor
 • Varning vid köp av nya leverantörer i branscher där affärsrelationer redan finns
 • Kontroll mot risk att köpa utanför befintliga avtal

Vi sätter upp tjänsten centralt för att den sedan ska användas av alla som har rätt att göra inköp – oavsett om de jobbar på plats eller mobilt.

Skapa kontoKontakta oss