e-Avrop/Pabliq

e-Avrop är en av marknadens ledande aktörer gällande att hjälpa köpare och säljare att skapa en fungerande upphandlingsprocess.

e-Avrop erbjuder stöd för upphandlingar till köparsidan och de erbjuder utbildningar före både leverantörer och köpare. Tjänsten Pabliq är en av Konkurrensverket godkänd annonsförmedlingstjänst för offentliga upphandlingar. Vi erbjuder denna funktion integrerat i vår tjänst Works i kombination med utvalda anbudskonsulter.

Vill du veta mer?

PublicInsight WorksKontakta oss