För ett hållbart företagande

Som företag ställs det allt högre krav på dig att du ska arbeta hållbart. Men vad innebär det egentligen?

Med ansvarsfullt.se:s Hållbarhetslicens får du all hjälp du kan tänkas behöva när det kommer till att hålla koll på ditt hållbarhetsarbete. Här ställs de rätta frågorna och du gör själv en uppskattning av hur ditt företag ligger till på respektive fråga inom områdena kvalitet, miljö och socialt ansvar. Verktyget är helt molnbaserat och ansvarsfullt.se har lagt stor vikt vid användargränssnitt och tydlighet för att uppnå målet att alla företagare ska kunna jobba hållbart – på ett så enkelt sätt som möjligt. Du markerar i vilket skede ert företag befinner sig och får ut en rapport som bekräftar ert arbete.

Verktyget består av 153 frågor framtagna i samarbete med ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. Frågorna baserar sig på standarder och relaterar även FNs Globala mål för en hållbar utveckling.

Frågorna fokuserar på sju områden; Ledarskap, Affärsverksamhet, Medarbetare, Inre miljö, Yttre miljö, Arbetsklimat och Socialt ansvar. Du svarar på frågorna genom självskattning på en skala med på förhand givna svarsalternativ. Du får staplar och diagram som visar hur du ligger till på respektive fråga och inom respektive område. Markera de frågor som du prioriterar och vill jobba extra med framöver. Hållbarhetsarbete tar tid – här kan du enkelt följa din framgång i din egen takt, månad för månad och år för år.

När alla frågor är besvarade genererar verktyget din hållbarhetsrapport i PDF-format som du kan använda för att bekräfta ditt hållbarhetsarbete till kunder, revisorer, bank och andra aktuella organisationer – eller för användning internt på företaget för att utveckla ert hållbarhetsarbete.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Jag vill veta mer