Hållbarhetssäkra din upphandling

Det ska vara enkelt att ställa krav på hållbarhet i en offentlig upphandling. Lika enkelt skall det vara för både den upphandlande organisationen som för anbudsgivaren att förstå och hantera vilka krav på hållbarhet som ställs. Med ansvarsfullt.se:s definition av hållbarhet blir det enkelt!

Anbudsmodulen fungerar på så sätt att du skapar din upphandling precis som vanligt i valfritt upphandlingsverktyg, t.ex TendSign eller e-Avrop. Därefter registrerar du sedan enkelt sin upphandling i Anbudsmodulen och får där en publik webbadress. Den adressen lägger du in som en fråga i upphandlingsverktyget så att alla anbudsgivare kan se och klicka på länken.

Under anbudsarbetet går sedan anbudsgivaren in på länken och svarar på de frågor som är aktuella för bolaget.

När frågorna besvarats kan upphandlaren se svaren, skapa rapporter och inte minst jämföra svaren mellan de olika anbudsgivarna.

Anbudsmodulen är ett effektivt verktyg för att ge klarhet gällande hållbarhetsarbetet bland anbudsgivarna.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Jag vill veta mer