PublicInsight Forum

Forum – en dialogtjänst för en bättre offentlig affär 

-UNDER UTVECKLING-

Forum är ett dialogverktyg för att höja kvaliteten på offentliga inköp, en strukturerad och tillgänglig dialog med transparens. Här öppnar vi upp vägar in till köparna för leverantörerna och ökar antalet anbud för köparna genom mer marknadsanpassade krav.

Det finns ett ökande behov av en fungerande dialog mellan aktörerna på den offentliga marknaden. Idag finns inga fristående system för den offentliga dialogen, dialog mellan köpande offentliga organisationer och leverantörer, utanför själva upphandlingsprocessen. Dialogen förs idag via upphandlingsstöd, i en pågående upphandling, eller via mindre strukturerade kanaler som e-post. 

PublicInsights Forum är ett systemstöd för en kategoriserad, öppen och AI-matchad marknadsdialog, och innehåller flera tjänster som sammantaget och var för sig leder till ökad dialog och bättre matchning!

Just nu pågår utveckling av tjänsten tillsammans med två köpare på marknaden. 

Är du nyfiken och vill veta mer?

Berätta mer