Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

PublicInsight-kontots tjänster och produkter

Ett PublicInsight-konto ger tillträde till ett antal tjänster som hjälper dig att hitta affärerna eller leverantörerna, att göra affärerna på bästa sätt och dessutom att göra det effektivt och med nytta/vinst - oavsett om du är leverantör eller köpare.

PublicInsight
BI

Vår marknadsanpassade nyhetstjänst fångar händelser som direkt eller indirekt påverkar affärerna på den offentliga marknaden.

Läs mer

PublicInsight
Forum

En förutsättning för bra affärer är möjligheten till dialog. Forum skapar möjligheten för alla aktörer att starta och delta i dialoger som leder fram till bättre upphandlingar och fler anbud.
 

Läs mer

Dialogmakarna

Dialomakarna skapar en fungerande dialog mellan köpare och leverantörer. Hög kompetens kring innovationsprocesser och skapar vinnande koncept för sina kunder.
 

Läs mer

PublicInsight
Entry

Fem insatser med affärsstrategisk analys samt praktiska och konkreta råd för att skapa framgångsrika offentliga affärer.

Läs mer

PublicInsight
BI-Data

En effektiv affärsprocess börjar med en affärskarta. Undvik onödiga hinder på vägen genom bättre koll på konkurrenterna. Vi tar fram kundanpassade affärskartor och konkurrentanalyser.

Läs mer

PublicInsight
Works

Hjälp att förstå en upphandling? Hjälp att lägga vinnande anbud? Vi matchar dig till rätt anbudskonsult och du ökar chansen att vinna affären.
 

Läs mer

PublicInsight
Seriositetskontroll

Seriositetskontroll från PublicInsight skapar en bättre inköpsstyrning vilket leder till trygga och effektiva affärer med rätt leverantörer.

Kommer snart

DoubleCheck

 DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer.

Läs mer

Köparmaktindex™
Jämställdhet

 En unik rapport där vi hjälper dig sammanställa den data du behöver för att öka insikten om ert nuläge och förbättra ditt beslutsunderlag för nå era mål inom fokusområdet jämställdhet.

Läs mer