Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Processmodell från prospekt till vunnet anbud

Processmodell från prospekt till vunnet anbud

Anbudsarbetet är en del av din vanliga affärsprocess. Använd processmodellen som stöd för din planering och för att förbereda svar på viktiga frågeställningar.

Hämta dokument