Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Processmodell från prospekt till vunnet anbud

Processmodell från prospekt till vunnet anbud

Anbudsarbetet är en del av din vanliga affärsprocess. Använd processmodellen som stöd för din planering och för att förbereda svar på viktiga frågeställningar.

Hämta dokument