Processmodell från prospekt till vunnet anbud

Processmodell från prospekt till vunnet anbud

Anbudsarbetet är en del av din vanliga affärsprocess. Använd processmodellen som stöd för din planering och för att förbereda svar på viktiga frågeställningar.

Hämta dokument