Mall när du tackar nej till upphandling

Mall när du tackar nej till upphandling

Om du avstår från att delta i en upphandling är det bra att visa sitt intresse och passa på att marknadsföra sig. Enklast genom att skicka ett artigt brev för att visa att du är en seriös part som gärna vill göra affärer med den upphandlande myndigheten i framtiden.

Hämta dokument