Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Mall när du tackar nej till upphandling

Mall när du tackar nej till upphandling

Om du avstår från att delta i en upphandling är det bra att visa sitt intresse och passa på att marknadsföra sig. Enklast genom att skicka ett artigt brev för att visa att du är en seriös part som gärna vill göra affärer med den upphandlande myndigheten i framtiden.

Hämta dokument