Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Mall när du tackar nej till upphandling

Mall när du tackar nej till upphandling

Om du avstår från att delta i en upphandling är det bra att visa sitt intresse och passa på att marknadsföra sig. Enklast genom att skicka ett artigt brev för att visa att du är en seriös part som gärna vill göra affärer med den upphandlande myndigheten i framtiden.

Hämta dokument