Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Mall för pressmeddelande vid vinst av upphandling

Mall för pressmeddelande vid vinst av upphandling

När du vunnit en upphandling vill du redan från början påverka möjligheten till beställningar på avtalet eller göra liknande affärer med andra offentliga kunder. Ett pressmeddelande är många gånger den enklaste vägen att upplysa dem som vill eller kan köpa dina tjänster.

Hämta dokument