Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Mall för pressmeddelande vid vinst av upphandling

Mall för pressmeddelande vid vinst av upphandling

När du vunnit en upphandling vill du redan från början påverka möjligheten till beställningar på avtalet eller göra liknande affärer med andra offentliga kunder. Ett pressmeddelande är många gånger den enklaste vägen att upplysa dem som vill eller kan köpa dina tjänster.

Hämta dokument