Mall för överprövning av upphandling (LUF)

Mall för överprövning av upphandling (LUF)

Om en upphandling enligt LUF har resulterat i fel tilldelningsbeslut har du möjlighet att ansöka om överprövning av beslutet. Detta görs hos förvaltningsrätten och måste genomföras i tid. Använd en strukturerad mall så ökar läsbarheten över vad du vill klaga på.

Hämta dokument