Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Mall för överprövning av upphandling (LOU)

Mall för överprövning av upphandling (LOU)

Om en upphandling enligt LOU har resulterat i fel tilldelningsbeslut har du möjlighet att ansöka om överprövning av beslutet. Detta görs hos förvaltningsrätten och måste genomföras i tid. Använd en strukturerad mall så ökar läsbarheten över vad du vill klaga på.

Hämta dokument