Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Mall för överprövning av upphandling (LOU)

Mall för överprövning av upphandling (LOU)

Om en upphandling enligt LOU har resulterat i fel tilldelningsbeslut har du möjlighet att ansöka om överprövning av beslutet. Detta görs hos förvaltningsrätten och måste genomföras i tid. Använd en strukturerad mall så ökar läsbarheten över vad du vill klaga på.

Hämta dokument