Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Mall för överklagan av sekretessbeslut

Mall för överklagan av sekretessbeslut

När du begär ut offentliga handlingar kan uppgifter belagts med sekretess, till exempel delar av konkurrenters anbud. Du har möjlighet att överklaga dessa beslut om sekretess för att ta del av handlingen. Använd en strukturerad mall så ökar läsbarheten över vad du vill klaga på.

Hämta dokument