Mall för överklagan av sekretessbeslut

Mall för överklagan av sekretessbeslut

När du begär ut offentliga handlingar kan uppgifter belagts med sekretess, till exempel delar av konkurrenters anbud. Du har möjlighet att överklaga dessa beslut om sekretess för att ta del av handlingen. Använd en strukturerad mall så ökar läsbarheten över vad du vill klaga på.

Hämta dokument