Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Mall för miljöplan

Mall för miljöplan

I en upphandling ställs ofta krav på en miljöplan. Även om du inte är ISO 14001-certifierad behöver du många gånger presentera en miljöplan med de väsentligaste uppgifterna att bifoga till ditt anbud.

Hämta dokument