Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

  • Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?
  • Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?
  • Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?  

Mall för kvalitetsplan

Mall för kvalitetsplan

I en upphandling ställs ofta krav på en kvalitetsplan. Även om du inte är ISO 9001-certifierad behöver du många gånger presentera en kvalitetsplan med de väsentligaste uppgifterna att bifoga till ditt anbud.

Hämta dokument