Mall för kvalitetsplan

Mall för kvalitetsplan

I en upphandling ställs ofta krav på en kvalitetsplan. Även om du inte är ISO 9001-certifierad behöver du många gånger presentera en kvalitetsplan med de väsentligaste uppgifterna att bifoga till ditt anbud.

Hämta dokument