Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Mall för inledningsdokument (missiv) till anbud

Mall för inledningsdokument (missiv) till anbud

I en upphandling kan du behöva bifoga ett anbudsbrev. Detta kan skrivas relativt fritt men bör innehålla viss fakta. En mall som upphandlaren känner sig trygg med ökar läsbarheten även för resten av anbudet och chansen till vinst ökar.

Hämta dokument