Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Mall för inledningsdokument (missiv) till anbud

Mall för inledningsdokument (missiv) till anbud

I en upphandling kan du behöva bifoga ett anbudsbrev. Detta kan skrivas relativt fritt men bör innehålla viss fakta. En mall som upphandlaren känner sig trygg med ökar läsbarheten även för resten av anbudet och chansen till vinst ökar.

Hämta dokument