Mall för inledningsdokument (missiv) till anbud

Mall för inledningsdokument (missiv) till anbud

I en upphandling kan du behöva bifoga ett anbudsbrev. Detta kan skrivas relativt fritt men bör innehålla viss fakta. En mall som upphandlaren känner sig trygg med ökar läsbarheten även för resten av anbudet och chansen till vinst ökar.

Hämta dokument