Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Mall för företagspresentation i anbud

Mall för företagspresentation i anbud

Använd företagspresentationen för att lyfta fram dina unika styrkor. Här ska du visa hur just din lösning och kompetens är den som bäst möter behoven i upphandlingen.

Hämta dokument