Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Mall för företagspresentation i anbud

Mall för företagspresentation i anbud

Använd företagspresentationen för att lyfta fram dina unika styrkor. Här ska du visa hur just din lösning och kompetens är den som bäst möter behoven i upphandlingen.

Hämta dokument