Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Mall för begäran om utlämnande av offentlig handling

Mall för begäran om utlämnande av offentlig handling

Du har rätt att begära ut offentliga handlingar inför anbud och upphandling. Genom att vara tydlig och specifik har du möjlighet att förkorta handläggningstiden.

Hämta dokument