Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Mall för begäran om utlämnande av offentlig handling

Mall för begäran om utlämnande av offentlig handling

Du har rätt att begära ut offentliga handlingar inför anbud och upphandling. Genom att vara tydlig och specifik har du möjlighet att förkorta handläggningstiden.

Hämta dokument