Mall för begäran om utlämnande av offentlig handling

Mall för begäran om utlämnande av offentlig handling

Du har rätt att begära ut offentliga handlingar inför anbud och upphandling. Genom att vara tydlig och specifik har du möjlighet att förkorta handläggningstiden.

Hämta dokument