Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Mall för begäran av sekretess

Mall för begäran av sekretess

Anbud i en upphandling blir allmän handling när upphandlingen är avgjord. Du har möjlighet att begära sekretess på vissa uppgifter i ditt anbud, till exempel arbetsmetoder och prislistor mm. Uppgifter som skulle kunna skada din verksamhet om de blev kända för en konkurrent.

Hämta dokument