Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

  • Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?
  • Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?
  • Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?  

Mall för begäran av sekretess

Mall för begäran av sekretess

Anbud i en upphandling blir allmän handling när upphandlingen är avgjord. Du har möjlighet att begära sekretess på vissa uppgifter i ditt anbud, till exempel arbetsmetoder och prislistor mm. Uppgifter som skulle kunna skada din verksamhet om de blev kända för en konkurrent.

Hämta dokument