Mall för begäran av sekretess

Mall för begäran av sekretess

Anbud i en upphandling blir allmän handling när upphandlingen är avgjord. Du har möjlighet att begära sekretess på vissa uppgifter i ditt anbud, till exempel arbetsmetoder och prislistor mm. Uppgifter som skulle kunna skada din verksamhet om de blev kända för en konkurrent.

Hämta dokument