Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Mall för att begära rättelse av tilldelningsbeslut

Mall för att begära rättelse av tilldelningsbeslut

Om du har förlorat en upphandling av uppenbart felaktiga skäl kan det vara bättre att begära rättelse av tilldelningsbeslut direkt hos upphandlaren. Dialog är alltid att föredra före onödiga överprövningar i förvaltningsrätten.

Hämta dokument