Mall för att begära rättelse av tilldelningsbeslut

Mall för att begära rättelse av tilldelningsbeslut

Om du har förlorat en upphandling av uppenbart felaktiga skäl kan det vara bättre att begära rättelse av tilldelningsbeslut direkt hos upphandlaren. Dialog är alltid att föredra före onödiga överprövningar i förvaltningsrätten.

Hämta dokument