Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Mall för att begära rättelse av tilldelningsbeslut

Mall för att begära rättelse av tilldelningsbeslut

Om du har förlorat en upphandling av uppenbart felaktiga skäl kan det vara bättre att begära rättelse av tilldelningsbeslut direkt hos upphandlaren. Dialog är alltid att föredra före onödiga överprövningar i förvaltningsrätten.

Hämta dokument