Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Mall för att åberopa annat företags tekniska kapacitet i upphandling

Mall för att åberopa annat företags tekniska kapacitet i upphandling

Om du inte kan uppfylla vissa ställda krav på din verksamhet kan du åberopa kapacitet från andra företag. Tänk på att du ska kunna visa en överenskommelse med det åberopade företaget och att kolla deras seriositetsnivå.

Hämta dokument