Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Mall för att åberopa annat företags tekniska kapacitet i upphandling

Mall för att åberopa annat företags tekniska kapacitet i upphandling

Om du inte kan uppfylla vissa ställda krav på din verksamhet kan du åberopa kapacitet från andra företag. Tänk på att du ska kunna visa en överenskommelse med det åberopade företaget och att kolla deras seriositetsnivå.

Hämta dokument