Mall för att åberopa annat företags finansiella kapacitet i upphandling

Mall för att åberopa annat företags finansiella kapacitet i upphandling

Ibland ställs krav i en upphandling på ekonomisk eller finansiell styrka som du inte kan uppfylla. För att möta kravet kan du åberopa kapacitet från andra företag. 

Hämta dokument