Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Mall för att åberopa annat företags finansiella kapacitet i upphandling

Mall för att åberopa annat företags finansiella kapacitet i upphandling

Ibland ställs krav i en upphandling på ekonomisk eller finansiell styrka som du inte kan uppfylla. För att möta kravet kan du åberopa kapacitet från andra företag. 

Hämta dokument