Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

  • Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?
  • Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?
  • Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?  

Mall för att åberopa annat företags finansiella kapacitet i upphandling

Mall för att åberopa annat företags finansiella kapacitet i upphandling

Ibland ställs krav i en upphandling på ekonomisk eller finansiell styrka som du inte kan uppfylla. För att möta kravet kan du åberopa kapacitet från andra företag. 

Hämta dokument