Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Checklista för att skriva anbud till upphandling

Checklista för att skriva anbud till upphandling

Att skriva ett anbud för en upphandling är inte svårare än att försöka svara på ställda frågor. Detta kan ändå upplevas överväldigande första gången. Genom ett systematiskt arbete blir det enkelt att förstå vad som ska skickas in ett komplett och välskrivet anbud.  

Hämta dokument