Beslutsmall Go / no go

Beslutsmall Go / no go

När du fått en upphandlingsannons framför dig bör du snabbt kunna utvärdera affärspotentialen. Det är viktigt att snabbt och enkelt kunna välja rätt affär och kund för få mer tid till anbudsbedömningen. Använd en beslutsmall som medarbetare enkelt kan läsa.

Hämta dokument