Beslutsmall Bid / No bid

Beslutsmall Bid / No bid

Att lägga anbud i en upphandling kan vara resurskrävande. Det är viktigt att göra en affärsmässig bedömning av leveransvillkor och potential samt risker före anbudsarbetet påbörjas. För att fatta ett klokt beslut om att bjuda eller inte behöver du systematiskt gå igenom upphandling, konkurrens och din potential att vinna.

Hämta dokument