Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Beslutsmall Bid / No bid

Beslutsmall Bid / No bid

Att lägga anbud i en upphandling kan vara resurskrävande. Det är viktigt att göra en affärsmässig bedömning av leveransvillkor och potential samt risker före anbudsarbetet påbörjas. För att fatta ett klokt beslut om att bjuda eller inte behöver du systematiskt gå igenom upphandling, konkurrens och din potential att vinna.

Hämta dokument