Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Beslutsmall Bid / No bid

Beslutsmall Bid / No bid

Att lägga anbud i en upphandling kan vara resurskrävande. Det är viktigt att göra en affärsmässig bedömning av leveransvillkor och potential samt risker före anbudsarbetet påbörjas. För att fatta ett klokt beslut om att bjuda eller inte behöver du systematiskt gå igenom upphandling, konkurrens och din potential att vinna.

Hämta dokument