Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Beskrivningsmodell av den offentliga marknaden

Beskrivningsmodell av den offentliga marknaden

Den offentliga marknaden är den i särklass största enskilda marknaden. Här definieras och visualiseras den offentliga marknaden för både beställare och utförare i den offentliga affären. 

Hämta dokument