Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Beskrivningsmodell av den offentliga marknaden

Beskrivningsmodell av den offentliga marknaden

Den offentliga marknaden är den i särklass största enskilda marknaden. Här definieras och visualiseras den offentliga marknaden för både beställare och utförare i den offentliga affären. 

Hämta dokument