Beskrivningsmodell av den offentliga marknaden

Beskrivningsmodell av den offentliga marknaden

Den offentliga marknaden är den i särklass största enskilda marknaden. Här definieras och visualiseras den offentliga marknaden för både beställare och utförare i den offentliga affären. 

Hämta dokument