PublicInsight Forum

Dialogtjänsten som skapar relationer - under utveckling

Forum är ett dialogverktyg för att höja kvaliteten på offentliga inköp, en strukturerad och tillgänglig dialog med transparens. Resultat och argument sparas för att kunna användas av andra offentliga aktörer. Samhällsnyttan blir enorm och skapar besparing av offentliga medel genom koppling till nationellt upphandlingsbibliotek.

Skillnaden mot dagens verktyg är att vi erbjuder en transparens i pågående dialoger och att vem som helst kan initiera en dialog. Det vill säga var tråden börjar.

Forum öppnar vägar in till köparna för leverantörerna och ökar antalet anbud för köparna genom mer marknadsanpassade krav.

Just nu pågår utveckling av tjänsten tillsammans med två köpare på marknaden. Det är Borås stad och Allmännyttans inköpsorganisation HBV. Vi söker nu testpiloter till projektet vilka kan ges direkt inflytande över prioritering av funktioner och de moduler som ska erbjudas i samband med lanseringen under Q3.

Nyfiken?

Kontakta oss