PublicInsight BI

Samlar nyheter och fakta för bättre beslutsunderlag

PublicInsight BI är en business intelligencetjänst som skapar stöd i din affärsprocess genom underlag till beslut som utvecklar de offentliga affärerna. Det enda du behöver göra är att registrera ditt PublicInsight-konto för att kunna sätta igång.

Tjänsten består i grunden av två delar: nyheter och insikter som vi själva skapar samt ett avancerat system för omvärldsbevakning som samlar in och kategoriserar händelser relevanta för dina offentliga affärer.

När kontot registreras ges förslag på bevakningsområden baserade på er verksamhet. När de slutliga valen gjorts förser tjänsten dig med de nyheter, händelser och fakta som matchar dina val. Vi fångar upp händelser om offentliga affärer som lagar och regler, protokoll i en nämnd eller en artikel på en av våra etablerade mediesajter som kan vara av avgörande betydelse för hur du utformar dina anbud.

Genom att ta en betald paketlösning få tillgång till mer specifika resultat direkt mot dina behov. Det går till och med att tillgång till en redaktör som sätter upp sökagenter utifrån era unika behov.

 

Händelserna publiceras på sajten under ämnesrubriker som vi kallar för våra Fokusområden. Fokusområdet om ”offentliga affärer” ingår som en kostnadsfri del i ditt PublicInsight-konto medan de ämnen som är specifika för just din affär är ett tillägg till kontot och faktureras månadsvis.

Genom vårt nätverk av experter kan vi dessutom erbjuda dig att ta del vilken effekt en händelse kan få på marknaden i stort eller inom din bransch, vi erbjuder i dag analyser eller rapporter som ger dig ett underlag för beslut. Dessa publikationer omvandlar fakta till beslutsunderlag och ger dig som användare av PublicInsight BI ett avgörande övertag över dina konkurrenter. Experterna kan också bistå med affärssammanfattningar och djupanalyser utifrån specifika kundbehov.

Genom BI vill vi göra vad vi kan för att öka effektiviteten i de offentliga affärerna och locka fler att engagera sig, intressera sig, lära sig och anpassa sina organisationer till att både göra och ta emot fler affärer.

Dessutom gräver vi djupt inom den data som finns tillgänglig kring offentliga affärer. Genom att analysera affärsvärden via vår partner DS Insikt kan vi skapa en bild av hur köparna agerar, dina konkurrenters affärer och vilken potential som finns på marknaden för dig.

Aktivera ditt kontoKontakta oss