Marknadsrapporter

Vi ger dig koll på marknaden och din potential

En effektiv affärsprocess börjar med en affärskarta. Undvik onödiga hinder på vägen genom bättre koll på konkurrenterna. Vi tar fram kundanpassade marknadsrapporter, affärskartor och konkurrentanalyser.

Bättre beslut tas utifrån fakta. Bättre affärer görs utifrån relevant information och data. På den offentliga marknaden finns det mängder av data. Offentlighetsprincipen medför att det mesta som borde vara av intresse för en leverantör finns att hämta.

Vi tar fram de affärskartor och vägval som behövs för att navigera rätt på den offentliga marknaden.

En av våra viktiga källor är vår samarbetspartner DS Insikt och dess databas över de offentliga inköpen. En källa med 220 000 leverantörers kunder och affärsvärden för de senaste sju åren.

Kontakta oss