DoubleCheck

- En ledande marknadskonsult

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden.

DoubleCheck är ett kunskapsföretag inom Publicinsight gruppen med ett unikt kunnande om den offentliga marknaden med ett flertal produkter och tjänster. Bolaget bedriver research och erbjuder konsulttjänster inom beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd för att skapa och påverka möjligheten till bättre offentliga affärer. Vårt team av erfarna och seniora konsulter erbjuder en unik kompetensbas, vilken vid behov expanderas genom ett unikt nätverk och samverkan med utvalda samarbetspartners. Det säkerställer att varje projekt tillförs en optimal mix av kompetens och resurser relaterat till de särskilda behoven i det aktuella uppdraget.​

Medarbetarna på DoubleCheck har erfarenhet av den offentliga affären från båda sidorna. Det vill säga, vi har kunskap både från leverantörssidan såväl som inköps- och upphandlingssidan när det gäller både varor och tjänster.​

Vi har erfarenhet av offentlig marknad. Vi har arbetat inom olika typer av offentlig förvaltning och upphandlat och använt de varor och tjänster som leverantörer tillhandahåller. Som upphandlare och användare har vi erfarenhet av att arbeta med LOU som en del av det styrande regelverket. Vi vet vad det innebär att ansvara för en verksamhet som måste fungera i en kontext av begränsade ekonomiska och personella resurser och styrande regelverk som LOU, offentlighetsprinciper med mera.​

En av hörnstenarna i DoubleChecks affärsidé är att erbjuda aktuell, relevant och pålitlig information om den offentliga affären ─ allt i syfte att ge dig som kund rätt information och värdefulla beslutsunderlag till grund för din offentliga affär.​

Kontakta oss