Dialogmakarna

- Skapar en fungerande dialog mellan leverantör & köpare

Med en effektiv dialog hjälper vi dig i ditt innovationsarbete – oavsett vilken sida av den offentliga affären du befinner dig på.

Dialogmakarna erbjuder erfarna dialogledare med kompetens inom innovation, upphandling, offentlig verksamhet, juridik, affärsmannaskap och management.

Vi har metoder och utvecklar mötesplatser för att öka innovationskraft, innovationshöjd och affärsvärdet för alla inblandade parter.

Vi är erfarna dialogledare med kompetens inom innovation, upphandling, offentlig verksamhet, juridik, affärsmannaskap och management.

Vi tar rollen som projektledare, processledare, bollplank, coach, moderator och facilitator – allt beroende på vad du behöver och efterfrågar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss