Anbudscoachning

Vinn anbuden med rätt coach

Vi hjälper dig att välja bland alla affärsmöjligheter och matchar dig mot den anbudscoach som bäst hjälper dig att skapa vinnande anbud. PublicInsight Works är tjänsten som förmedlar kompetens och systemstöd för att möta behoven hos leverantörer som vill lyckas i offentlig marknads affärs- och anbudsprocess. PublicInsight Works förmedlar uppdrag till konsulter inom anbudsstöd och ger anslutna konsulter tillgång till: modeller, verktyg systemstöd och coachning.

 

Nivåer

Works Bas
Stöd i enskilda anbud

PublicInsight Works förmedlar uppdraget till en ansluten anbudskonsult. PublicInsights roll är att matcha rätt konsult med rätt kund med hjälp av vår matchningsfunktion. Vid beställning erhålls en enkel marknadsanalys av aktuell affär.

Works Premium
Garanterad tillgång till konsultstöd

För en fast avgift per månad garanteras en passande konsult när upphandlingen landar på ditt bord och behov av coachning uppstår.

Works Pro
Bevakning & rådgivning

Vi bevakar dina affärsmöjligheter och gör den första sållningen bland upphandlingsannonserna. Vi presentar löpande Go/NoGo-underlag innan ni tar beslut om hur ni vill att anbudsarbetet ska utföras. Med hjälp av en anbudscoach eller på egen hand. I Works Pro ingår 3 timmar taktisk rådgivning, konsultation, coachning per månad.
 

Kontakta oss