PublicInsight Consulting

- En kompetenspartner för innovation, relation och perfektion i offentliga affärer.​

Vägen till bättre och hållbarare offentliga affärer kräver en ökad insikt, en förmåga att dela kunskap och en högre kompetens att använda tillgängliga resurser. ​

PublicInsight Consulting ger alla leverantörer möjlighet att hitta och påverka sin offentliga affär genom analys av marknaden, förstå olika köparbeteenden och genomföra kommunikationsinsatser. Vi skapar förändring tillsammans - med våra kunder. Vi kombinerar kunskap och erfarenhet från mer än 15 års leveranser på marknaden under DoubleChecks flagg, tillsammans med insamling och bearbetning av offentlig data. 

Vi gör detta genom bl.a:

  • Rådgivning inom affärsutveckling, affärsprocesser och förändringsprocesser​
  • Coachning genom hela anbudsprocessen från annons till avtal​
  • Kommunikationsinsatser för att ökad påverkan av kundens affärsmöjlighet ​
  • Research och analys av offentlig information för att skapa bättre beslutsstöd ​

Kontakta oss