Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

  • Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?
  • Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?
  • Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?  

Offentlig sektor köper rörläggning för nästan 3,65 miljarder kr

bild på rör

Snittaffären ligger på 493 302 kr per rörfirma och kund per år.

Bolag som sysslar med rörläggning uppgår till ca 6 500 i hela landet. Av dessa gör fler än 1 150 SME-bolag affärer med offentlig sektor varje år. Det visar en
ny sammanställning från PublicInsight.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2021 års inköp från Rörfirmor. Totalt görs det inköp från 1 319 företag som tillsammans delar på en marknad som är
värd över 3,65 miljarder kr. Snittaffären ligger på 1,8 mkr per företag med en snittaffär per kund på 493 302 kr. Av de ca 1 300 bolagen är mer än 69 % mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) och dessutom ca 160 enskilda firmor.

Lägg till att många mindre rörfirmor jobbar som underleverantörer till de större bolagen så är marknadspotentialen för de mindre eller soloföretagen gigantisk. Fördelningen mellan köparna ser ut som att de statliga myndigheterna köpte för 449 mkr, regionernas affär uppgick till 682 mkr. Samtliga kommuner gör köp i branschen och tillsammans uppgår de till 1,34 mdr från samt kommunala bolag köper för 1,18 mdr kr.

För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka
nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag
sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle
delta i eller tom vinna och driva. Vi har kollen!

-säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight.

De femton största leverantörerna i branschen Rörfirmor (SNI 43221) på den offentliga marknaden 2021.

tabell till top15_rörfirmor

 

Knappt en fjärdedel av landets rörfirmor har hittat fram till den offentliga kunden. Även om en hel del säkert är underleverantörer till de större bolagen så finns det
ca 45 000 mindre-bolag inom branschen som ännu inte gör direkta affärer med offentlig sektor.

 

Källa: Data är hämtade från DoubleCheck Marknadsinstitut och SCB, samt bearbetade av PublicInsight. Belopp är summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner, regioner och en ca 1 000 kommunala bolag inklusive eventuella skatter, exempelvis moms, under ett helt kalenderår.

 

Vill du ha en kartläggning av din bransch? Vi har både kunskapen och verktygen!

Kontakta oss