Intresserad av en egen affärs-PT?

PublicInsight PT ser till att du kommer igång, håller koll på dina affärsmöjligheter och föreslår vilka affärer du ska göra.
Fyll i formuläret för att veta mer!

  • Personligt coachmöte vid uppstart av ditt abonnemang
  • Proaktiv bedömning av potentiella affärer av din PT
  • Din PT gör löpande Go/ No go bedömning av matchade affärer
  • En konkurrentanalys varje år 

Offentlig sektor köper elinstallationer för nästan 6,2 Mdkr

Snittaffären ligger på 578 574 kr per elfirma och kund per år.

electrecitet

Bolag som sysslar med elinstallationer uppgår till ca 11 000 i hela landet. Av dessa gör fler än 1 700 SME-bolag affärer med offentlig sektor varje år.
Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.
Bolag som sysslar med elinstallationer uppgår till ca 11 000 i hela landet. Av dessa gör fler än
1 700 SME-bolag affärer med offentlig sektor varje år. Det visar en ny sammanställning från PublicInsight.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2021 års inköp från Elinstallatörbranschen. Totalt görs det inköp från 2 017 företag som tillsammans delar på
en marknad som är värd över 6,2 miljarder kr. Snittaffären ligger på 3,16 mkr per företag med en snittaffär per kund på 578 574 kr. Av de ca 2 000 bolagen
är mer än 64 % mikroföretag (enligt EU:s definition av SME-bolag) och dessutom ca 500 enskilda firmor.

Lägg till att många mindre elinstallatörer jobbar som underleverantörer till de större bolagen så är marknadspotentialen för de mindre eller soloföretagen
gigantisk. Fördelningen mellan köparna ser ut som att de statliga myndigheterna köpte för 2,34 mdr kr från 1 296 leverantörer, regionernas affär uppgick
till 904 mkr med köp från 583 företag. Samtliga kommuner gör köp i branschen och tillsammans uppgår de till 2,67 mdr kr från 1 787 bolag 
samt kommunala
bolag köper från 1 878 leverantörer för 1,37 mdr kr.

 För att intressera fler företag för de enorma möjligheterna som finns på den offentliga marknaden presenterar vi varje vecka
nya rapporter över offentliga affärer inom olika branscher. Vi vet att många ägarledda bolag eller andra typer av mindre bolag
sällan har koll på antalet eller storleken på affärer som pågår just i deras bransch eller i deras närhet. Affärer som de skulle
delta i eller tom vinna och driva. Vi har kollen! 

- säger Fredrik Tamm grundare och VD för PublicInsight.

De fjorton största leverantörerna i branschen Elinstallatörer (SNI 43210) på den offentliga marknaden 2021.

tabell på de top 14 elfirmor

Endast en femtedel av landets elinstallatörer har hittat fram till den offentliga kunden. Även om en hel del säkert är underleverantörer till de större bolagen så
finns det ca 8 000 mindre-bolag inom branschen som ännu inte gör direkta affärer med offentlig sektor.

 

Källa: Data är hämtade från DoubleCheck Marknadsinstitut och SCB, samt bearbetade av PublicInsight. Belopp är summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner, regioner och en ca 1 000 kommunala bolag inklusive eventuella skatter, exempelvis moms, under ett helt kalenderår.

 

Vill du ha en kartläggning av din bransch? Vi har både kunskapen och verktygen!
 

Kontakta oss