Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

VVS-installationer för närmare 6 miljarder på offentlig marknad

Närmare 1 800 VVS-installationsföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till 5,9 miljarder och det är de kommunala beställarna som står för den största delen av branschens offentliga affärer. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom VVS-installationer från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 1795 företag inom branschen gjort affärer för 5,9 miljarder kronor med offentliga köpare under 2020. De kommunala beställarna står för den största delen av VVS-installatörernas offentliga affärer förra året och den största leverantören till offentlig sektor är Caverion Sverige AB som sålde för drygt 1,3 miljarder på offentlig marknad. Av landets 290 kommuner var det 288 som köpt VVS-installationer under 2020, till ett totalt värde på drygt 2,8 miljarder. 1 510 företag levererade VVS-installationstjänster till kommunala beställare.  

Regionerna är den näst största beställaren med ett affärsvärde på 2,3 miljarder kronor och 456 leverantörer. Statliga beställare köpte VVS-installationsarbeten för 649 miljoner år 2020. 530 företag levererade tjänster till 134 statliga beställare. 

De tio största företagen inom  VVS-installation på den offentliga marknaden 2020 är:  

1. Caverion Sverige AB 1 305,3 miljoner
2. Bravida Sverige AB 1 170,9 miljoner
3. Siemens Aktiebolag 301, 3 miljoner
4. AARSLEFF Rörteknik Aktiebolag 150,9 miljoner
5. Gunnar Karlsen Sverige AB 135,8 miljoner
6. Assemblin VS AB 119,7 miljoner
7. Assemblin Ventilation AB 90,9 miljoner 
8. Climat 80 Aktiebolag 79 miljoner
9. Radiator VVS Aktiebolag 64,7 miljoner
10. Torpheimer System AB 58,2 miljoner

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.  

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.   

 

För frågor kontakta:
Fredrik Tamm 
Grundare & vd, PublicInsight
+46 70-712 43 57
fredrik.tamm@publicinsight.se