Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

"Viktigt med tillgänglighet för både stora och små måleriföretag

Drygt 660 måleriföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till drygt 800 miljoner och det är de kommunala beställarna som står för den största delen av branschens offentliga affärer. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom måleriarbeten från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 666 företag inom branschen gjort affärer för 808 miljoner kronor med offentliga köpare under 2020. De kommunala beställarna står för den största delen av måleriernas offentliga affärer förra året och den största leverantören till offentlig sektor är Sandå Sverige AB som sålde för drygt 124 miljoner på offentlig marknad. Av landets 290 kommuner var det 259 som köpt måleriarbeten under 2020, till ett totalt värde på drygt 610 miljoner kronor. 558 företag levererade måleritjänster till kommunala beställare 2020.

Statliga myndigheter är den näst största beställaren med ett affärsvärde på 107 miljoner kronor och 63 beställare samt 138 leverantörer. Regionerna köpte måleriarbeten för 90 miljoner år 2020. 122 företag levererade tjänster till 25 regionala beställare.

– Den totala affären med offentliga kunder är en viktig del för våra medlemsföretag. Vi arbetar också för att utveckla och underlätta regelverken kring upphandlingsprocessen för våra medlemsföretag där det finns mycket att göra. Det är viktigt att det finns en tillgänglighet för både stora och små företag på den offentliga marknaden, säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen i Sverige.

 

De tio största företagen inom måleriarbeten på den offentliga marknaden 2020 är:

 1. Sandå Sverige AB,  124,3 miljoner
 2. Stoby Måleri AB,  41,3 miljoner
 3. Alviks Måleri AB,  28,1 miljoner
 4. Arne Lundquist Måleri Aktiebolag,  19,9 miljoner
 5. Måla i Skåne Aktiebolag,  18,7 miljoner
 6. Marieholms Måleri Aktiebolag,  18 miljoner
 7. Målerimetoder i Stockholm Aktiebolag,  17,7 miljoner
 8. Nordiska Ytskiktsbolaget AB,  16,4 miljoner
 9. AM Aros Måleri AB,  13,9 miljoner
 10. Uddevallamålarna Aktiebolag,  13,2 miljoner

 

De tre största leverantörerna i branschen måleriarbeten är:

 1. Sandå Sverige AB,  124,3 miljoner
 2. Stoby Måleri AB,  41,3 miljoner
 3. Alviks Måleri AB,  28,1 miljoner

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår. I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.