Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Viktigt att ha dialog med marknaden

Fler än 800 bemannings- och rekryteringsföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare tio miljarder kronor. Branschorganisationen Kompetensföretagen förespråkar kvalitetskonkurrens istället för lägsta-pris och menar att den offentliga sektorn måste bli bättre på att följa upp för att säkerställa att leveranserna följer ramavtal, så att det inte handlas utanför avtalen.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom rekrytering och bemanning som landets alla myndigheter, kommuner och regioner har gjort. Den visar att sammanlagt 829 företag inom branschen gjort affärer för över 10 miljarder kronor med offentliga köpare under 2020. Regionerna köper i särklass mest; till en summa av 6,5 miljarder kronor. Sveriges samtliga 21 regioner köpte bemannings- och rekryteringstjänster förra året. Nästan alla kommuner, 285 av 290, gjorde det också.  

Kommunala beställare köpte bemannings- och rekryteringstjänster för över 2,5 miljarder. Statliga beställare var de som köpte minst bemannings- och rekryteringstjänster, deras totalsumma är 1,5 miljard. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder. 

Den största leverantören till offentlig sektor är Bonliva AB i Stockholm som sålde för närmare en miljard på offentlig marknad. Bonliva jobbar med bemanning inom vård, skola och omsorg.  

– Kompetensföretagens medlemsföretag har i många år arbetat för att leverera mot behoven hos såväl beställare som patienter, med ständigt förbättrad kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. Vi tycker att det är viktigt att det finns en dialog med marknaden där man tar till sig av kunskaper och erfarenheter som branschen har, då det är komplicerat att upphandla tjänsterna, säger förbundsdirektör Patrik Eidfelt, Kompetensföretagen.  

Merparten av Kompetensföretagens medlemmar är auktoriserade och har kollektivavtal. Auktorisationen är Kompetensföretagens kvalitetsstämpel som säkerställer att medlemmarna arbetar seriöst och uppfyller våra höga krav. Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare. 

– Nu händer mycket med digitalisering, företagen är snabbt på det och kan skapa mervärden för kunderna med utvecklade tjänster – ta tillvara på detta, det är till nytta hos de offentliga beställarna, säger Patrik Eidfelt.  

  

De tio största företagen inom rekrytering och bemanning på den offentliga marknaden 2020 är:  

1. Bonliva AB 

 1 017, 4 miljoner 

2. Vårdbemanning Sverige AB 

 441,7 miljoner  

3. LäkarLeasing Sverige AB 

 415,5 miljoner  

4. Dedicare AB (publ) 

 410,2 miljoner  

5. Key Man Aktiebolag 

 334,7 miljoner  

6. Colligo Vårdkompetens AB 

 325,4 miljoner  

7. Läkarjouren i Norrland Aktiebolag 

 320,6 miljoner  

8. Academic Work Technology AB 

 306,5 miljoner  

9. Randstad AB 

 260,6 miljoner  

10. Nurse Partner Scandinavia AB 

 258,8 miljoner  

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.  

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.  

För frågor kontakta:
Fredrik Tamm 
Grundare & vd, PublicInsight
+46 70-712 43 57
fredrik.tamm@publicinsight.se