Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Vi deltar på GovTech day

Den första december deltog vi i GovTech Day, en digital dag där potentialen och tillväxtmöjligheterna för GovTech Sverige lyfts.

Där presenterade vi hur PublicInsights ekosystem passar in i det större ekosystem #GovTech Day handlar om - hur vi genom att skapa en AI-baserad digital verktygslåda ökar tillgängligheten till den offentliga marknaden och hur vi kan lösa problemet gällande matchningar.

Vi berättade hur vi genom införandet av ett ekosystem av mikrotjänster skapar ett helt nytt synsätt på hur den offentliga affären kan göras.
 

Se inlägget på LinkedIn