Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Vem svarar för ojämställdhet i offentliga inköp?

Vems ansvar är det att de offentliga inköpen är så ojämställda?

Ja, det kan man verkligen fråga sig. Forum Jämställdhet, som ägs av Sveriges Kvinnoorganisationer, har nyligen gjort en undersökning tillsammans med oss på PublicInsight där de, med hjälp av data från oss, har kartlagt hur jämställdheten ser ut på hos de aktiebolag som den offentliga sektorn väljer att göra affärer med.


Varje år spenderar den offentliga sektorn över 1 200 miljarder kronor på inköp av varor och tjänster, vilket motsvarar en femtedel av Sveriges BNP. Undersökningen visar att av de 719 miljarder kronor som inköptes från aktiebolag, med känd styrelse, under 2022, gick 596 miljarder kronor till bolag med ojämställda styrelser samt att 39 procent av köpen gjordes från bolag utan en kvinna i styrelsen. Dvs 112 miljarder kronor

Det är anmärkningsvärt att företagen som offentlig sektor gör sina inköp från är mer ojämställda än övriga företag i Sverige, enligt rapporten från Forum Jämställdhet och som visas i PublicInsights Köparmaktindex®. Skillnaden mellan de bästa kommunerna i landet på att köpa jämställt och de sämsta är 48 %-enheter. Linköping är i särklass bästa i landet medan Karlskrona har den största utmaningen.

Varje kommuns resultat visas i Köparmaktindex® som kommununika rapporter med flera unika nyckeltal och jämförelsedata med dess tvillingkommuner och övriga upphandlande myndigheter i hela landet.

Det är inte rimligt att offentlig upphandling bidrar till ökad ojämställdhet i samhället. Istället borde offentlig upphandling bidra till ett mer jämställt företagande och en mer jämställd samhällsekonomi säger Beatrice Nordling, sakkunnig inom ekonomi på Forum Jämställdhet, i det pressmeddelande de nyligen gått ut med.
 

Byggbranschen är största leverantören till kommuner.
Endast 2,6% har jämställda styrelser- en försämring från året innan

En samlad bild över de olika branschernas avtryck i jämställdheten visas tydlighet i hur de offentliga inköpen fördelar sig både i värde och antal. Bland de sämsta i klassen är Byggbranschen som dessutom är en av de största branscherna som offentlig sektor årligen köper för mer än 166 miljarder kr ifrån.


Vad kan göras?

 

Vill du veta mer om rapporten och samarbetet så kan du läsa pressmeddelandet här:

Pressmeddelandet