Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Vårt bidrag till hållbar utveckling i samarbete med ALMI

I ett unikt samarbete med ALMI strävar PublicInsight efter hållbarhet genom att göra offentliga upphandlingar mer tillgängliga för SME-företag och startups. Genom utbildningar, AI-teknologi, och en stark inriktning på jämställdhet och mångfald, arbetar vi för att skapa en mer inkluderande marknad och effektivare användning av offentliga medel. Upptäck hur vårt initiativ öppnar upp för nya affärsmöjligheter och bidrar till en hållbar framtid.

K7: Att medvetandegöra kunder och konsumenter.​

Vi förenklar för fler företag att göra affärer på den offentliga marknaden. Vi ökar kunskapen om och förståelse för offentlig upphandling.

Via olika kommunikationskanaler såsom exempelvis sociala medier och konferenser förmedlar vi information om faktiska affärer. ​

PublicInsights medarbetare arbetar aktivt som lärare och utbildare på yrkeshögskolor i landet samt på universitet och högskolor.​ Vi tar löpande emot LIA-praktikanter från utbildningar gällande såväl upphandling som Bid managers.


S5: Att uppmuntra lokalt entreprenörskap​

Genom att förenkla för fler, även mindre företag, att enskilt och gemensamt göra affärer på den offentliga marknaden skapas ökad konkurrens, marknadsmässiga priser och ökad kvalité. 

​I slutänden innebär det ett bättre användande av våra gemensamma skattemedel.​

PublicInsight samarbetar bland annat med lokala inkubatorer.​ Arbetar aktivt med att vinna upphandlingar för att kunna utbilda leverantörer / företag i samverkan med upphandlande myndigheter.


E3: Att konkurrera på lika villkor​

Genom att tillgängliggöra den offentliga marknaden för så många aktörer som möjligt skapar vi en arena med en sund ökad konkurrens där lika villkor gäller. Med vår affärsmodell bidrar vi till att sänka trösklarna & öka konkurrensen. Vi delar risk på ett sätt som gör att små ägarledda företag bereds tillfälle att konkurrera. ​

PublicInsight arbetar med att synliggöra affärerna. Hjälpa fler företag att hitta och fatta sina affärsmöjligheter. Sprider bland annat upphandlingsannonser på sociala kanaler, såsom Facebook.​

Som enda aktör i Sverige samlar PublicInsight in inköpsdata om offentlig marknad. Vi förser till och med Staten med denna typ av information.


S4: Att utveckla och sprida teknik som bidrar till ett hållbart samhälle​

Baserat på en gigantisk databas kan vi med hjälp av machine learning och AI-teknik hjälpa företag att hitta och fatta sina affärsmöjligheter.​

​PublicInsight ”bjuder” på metodik & beskrivningar och med hjälp av tekniken skapar vi enkla verktyg för alla företag.​

Skapar en fungerande matchning till den offentliga marknaden för att företag ska kunna navigera i denna. Underlättar för företag så att det inte ska krävas så stora förkunskaper för att kunna delta.​ Vi sänker trösklar för alla företag med teknikens hjälp.


R2: Att verka för jämlikhet, jämställdhet och mångfald​

Vi arbetar aktivt med att ha en jämställd styrelse och att vår styrelse har kunskap om jämställdhet, jämlikhet och mångfald.​

​PublicInsight bidrar till mångfald genom att tillgängliggöra marknaden för företag som annars inte hade haft samma möjligheter att delta. Som exempel kan nämnas mindre städbolag som annars inte haft samma möjlighet att konkurrera på lika villkor.​

​Genom rapporten ”Köparmaktindex – jämställdhet” och annan fakta synliggör vi ojämställdhet och ojämlikhet. Deltar på konferenser och i nätverk för att dela med oss av fakta och data.​

​Ger därmed offentliga aktörer ökade förutsättningar att ställa krav på social hållbarhet i sina upphandlingar.


Ladda ner presentationen: Ladda ner