Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Upphandlingar viktig väg till affären för skogsentreprenörer

Fler än 1 700 skogsbruksföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare en halv miljard och det är de statliga beställarna som står för ungefär hälften av inköpen.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom skogsförvaltning och skogsskötsel från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 1 743 företag inom branschen gjort affärer för drygt 463 miljoner kronor med offentliga köpare under 2020. 254 av dessa kommer från statliga beställare, 176 från kommunerna och endast 32 miljoner från regionala beställare. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.  

Den största leverantören till offentlig sektor är Holmen Skog Mitt AB som sålde för drygt 44 miljoner på offentlig marknad förra året. 478 företag levererade tjänster till 70 statliga beställare. Nästan alla landets kommuner, 266 stycken, köpte tjänster från skogsbranschen förra året. 1134 företag levererade tjänster för 176 miljoner till kommunala beställare. Regionala köparna var 20 stycken och antalet leverantörer till regionala köpare 346 stycken som utförde tjänster för 32 miljoner kronor.  

– Landets skogsentreprenörer hanterar en stor del av allt som händer i landets skogar. Bland kunderna hittas både privata aktörer och offentliga beställare som kräver upphandlingar. Offentliga upphandlingar bär för många en viktig väg till affären. Många av våra medlemmar upplever det dock som onödigt krångligt och tidsödande i en upphandling, säger Kolbjörn Kindströmer, ordförande i Skogsentreprenörerna.  

  

De tio största företagen inom skogsförvaltning och skogsskötsel på den offentliga marknaden 2020 är:   

 

1. Holmen Skog Mitt AB 

44,1 miljoner 

2. Ansjö Skog & Markkonsult AB 

35,7 miljoner 

3. Naturskog AB  

26,3 miljoner  

4. ORSA BESPARINGSSKOG   

25,4 miljoner 

5. Träd och Skog i Skåne AB 

20,5 miljoner 

6. Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag  

16,2 miljoner 

7. STIFTELSEN SKÅNSKA LANDSKAP 

16,2 miljoner 

8. SCA Skog AB 

11,4 miljoner 

9. Svensk Trädvård Aktiebolag 

11,0 miljoner  

10. Framtidens Skog i Sverige AB   

10,9 miljoner 

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.   

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.   

För frågor kontakta:
Fredrik Tamm 
Grundare & vd, PublicInsight
+46 70-712 43 57
fredrik.tamm@publicinsight.se