Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Städföretagen vill ha sundare konkurrens på offentlig marknad

Drygt 880 lokalvårdsföretag gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till drygt 7,2 miljarder kronor och de kommunala beställarna står för hälften av dessa. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom lokalvård från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 886 företag inom branschen gjort affärer för 7,2 miljarder kronor med offentliga köpare under 2020. De kommunala beställarna står för den största delen av lokalvårdarnas offentliga affärer förra året och den största leverantören till offentlig sektor är Sodexo AB som sålde för drygt 1,6 miljarder på offentlig marknad. Av landets 290 kommuner var det 276 som köpt lokalvårdstjänster under 2020, till ett totalt värde på drygt 3,6 miljarder kronor. 730 företag levererade lokalvårdstjänster till kommunala beställare 2020.  

Regionerna är den näst största beställaren med ett affärsvärde på drygt 2 miljarder kronor och 43 beställare samt 181 leverantörer. Statliga beställare köpte lokalvård för 1,5 miljarder år 2020. 273 företag levererade tjänster till 189 statliga beställare.  

 

– De offentliga myndigheterna och verksamheterna är en viktig del av lokalvårdens alla affärer. Den olyckliga trenden i vår bransch, liksom många andra, är att mycket fokus hamnat på "lägsta pris", vilket gjort att de flesta städföretag valt att inte lämna in anbud på offentliga upphandlingar. Vi anser att de offentliga upphandlarna behöver bli bättre på att ställa och utvärdera andra kriterier än pris samt att ifrågasätta alltför låga priser. Det som pågår just nu och har gjort i många år är att den offentliga marknaden dränerar städbranschen när de borde gå i bräschen för de seriösa städföretagen. En mångfald av små och stora städföretag som levererar sina lokalvårdstjänster till offentlig sektor borgar för en sundare och bredare konkurrens och marknad, säger Matthias Lindholm, ordförande Städbranschen Sverige 

 

De tio största företagen inom lokalvård på den offentliga marknaden 2020 är:  

  1. Sodexo AB,  1 636,9 miljoner  
  2. Samhall Aktiebolag,  1 262,6 miljoner
  3. ISS Facility Services AB,  1 027,6 miljoner 
  4. Förenade Service i Sverige AB,  484,6 miljoner 
  5. MIAB AB,  290,8 miljoner 
  6. MIAB Facility Services AB,  212,8 miljoner 
  7. Rengörare Näslund Aktiebolag,  176,8 miljoner 
  8. Teknostäd Aktiebolag,  174,7 miljoner 
  9. PMI Clean AB,  121,6 miljoner 
  10. Inspira Aktiebolag,  121,2 miljoner 

 

– Vi på PublicInsight har som mål att göra det enklare att hitta och vinna affärerna på den offentliga marknaden, säger företagets grundare Fredrik Tamm. Därför väljer vi att belysa en bransch per vecka för att öka insikten om storleken på den offentliga marknadens affärsmöjligheter.  

 

Källa: Data om offentliga affärsvärden kommer från DS Insikt. Affärsvärde avser summan av fakturerat belopp till myndigheter, kommuner och regioner inklusive eventuella skatter som till exempel moms under ett helt kalenderår.  I de affärsvärden som visas ingår inte affärer som görs via tredje part.