Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Små företag missar miljardmarknad

Företagarförbundet har tillsammans med PublicInsight tagit fram en rapport om medlemmarnas relationer på den offentliga marknaden idag. Den visar på en stor outnyttjad potential som finns hos landets småföretag men också en vilja att kunna göra fler offentliga affärer. Om de bara visste hur.

Under 2020 sålde 4 867 medlemsföretag varor och tjänster till kommuner, regioner och myndigheter till ett värde av 13,5 miljarder. Det visar på en styrka i Företagarförbundets medlemskrets. Slående är dock att 6 av 10 småföretag inte gör några affärer alls på den offentliga marknaden. Därför har Företagarförbundet inlett ett samarbete med företaget PublicInsight, experter på den offentliga affären, som just nu bygger upp ett CRM för den offentliga marknaden som kommer att göras tillgängligt för Företagarförbundets medlemmar. Där hittar man stöd i sälj- och anbudsarbetet, marknadspotential, tips om upphandlingar mm.

Vår rapport visar att det offentliga och småföretagen hittar varandra, men bara ibland. Det behövs ännu bättre möjligheter för småföretag att lämna anbud och det måste vara enklare att göra affärerna, säger Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet.

PublicInsight analyserar data och vidareutvecklar tjänster för enklare och bättre processer i de offentliga affärerna. Som till exempel, att skräddarsy matchning mellan småföretag och relevanta offentliga upphandlingar.

I dag är det en djungel för en småföretagare att hitta vägen fram till en offentlig affär.  Vi är guiden och garanten för att företag ska hitta rätt”, säger Fredrik Tamm, vd för PublicInsight.

95 procent av Företagarförbundets medlemmar, som till största delen består av små företag, svarar att de ”vill” eller att de ”kanske vill” göra affärer med det offentliga. Knappt 10 procent av medlemmarna har koll på vad och hur stora summor som deras kommun eller region beställer för i form av varor och tjänster genom upphandlingar. Alltså, de är omedvetna om deras egen marknadspotential.

“Det vill vi på Företagarförbundet ändra på och ge dem information och stöd för att ro hem dessa affärer”, säger Mats Assarsson ordförande för Företagarförbundet.

“Potentialen är enorm!” avslutar han. 

Ta del av rapporten

Faktaruta

4 875 medlemmar i Företagarförbundet gjorde affärer på den offentliga marknaden ifjol. Det betyder att ungefär 40 procent av medlemmarna var aktiva under 2020

Företagarförbundets medlemmar representerar ett värde om 13,5 miljarder kronor på den den offentliga marknaden som består av kommuner (7,8 miljarder kronor) regioner (2.8 miljarder kronor) och myndigheter (3 miljarder kronor). Värden är för hela kalenderåret 2020 och inkluderar eventuella skatter

Källa: DS Insikt

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet under september 2021 i samarbete med PublicInsight via mailenkät till Företagarförbundet medlemspanel. Totalt mottog 4311 panelmedlemmar enkäten och 173 (4%) av mottagarna svarade på enkäten.

 

Kontakt

Fredrik Tamm 
Grundare & vd, PublicInsight
+46 70-712 43 57
fredrik.tamm@publicinsight.se

Mats Assarsson
Förbundsordförande, Företagarförbundet
+46 70-937 41 33
mats.assarsson@ff.se

 

Om Företagarförbundet

Företagarförbundet är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar.