Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

SKR-chef går till digitaliseringsdrivna bolaget PublicInsight

Louise Callenberg kommer närmast från uppdraget som sektionschef för Digital förnyelse och samverkan på SKR, och tillträder nu rollen som chief commercial officer för PublicInsight, ett bolag med fokus på digitalisering och effektivisering av den offentliga affären.

- Digitaliseringen förändrar den offentliga marknaden och den offentliga sektorn i grunden. Det som händer nu är att människor och organisationer i snabb takt förändrar sina beteenden tillsammans med teknik, vilket kräver starkt ledarskap smart samverkan och innovationsprocesser. Enklare tillträde till marknaden gör också att fler företag kan komma in och bidra till ett bättre samhälle, säger Louise Callenberg.

- PublicInsight har knäckt koden för framtidens digitala offentliga affärer och jag ser fram emot att vara en del av bolagets resa framöver. Jag drivs av att utveckla, leda och få organisationer framåt genom att skapa ett förstklassigt klimat för utveckling och effektiva metoder, något som jag tror kommer att komma till stor nytta i min nya roll, säger Louise vidare.

Louise Callenberg har även haft olika roller och chefsbefattningar inom Stockholms stad, bland annat som enhetschef för verksamhetsutveckling och IT-förvaltning och tillförordnad enhetschef för styrning och strategi. Hon har även varit borgarrådssekreterare vid skolroteln.

Det är Louise Callenbergs kombinerade kompetens som ledande kraft inom AI och nyckelroller inom det offentliga Sverige som gör henne till en perfekt rekrytering, säger Fredrik Tamm, vd för PublicInsigt med många års erfarenhet av analyser och kunskap om offentlig upphandling. Vi gör redan idag den offentliga marknaden tillgänglig för leverantörerna och har unika verktyg för att skapa en bättre matchning av framtidens offentliga affärer. Tillsammans kan vi också skapa ännu bättre erbjudanden till offentliga aktörer när det gäller allt från hur man använder sin köparmakt, bättre dialogstöd och initierade analyser av såväl jämställdhet som andra värden, avslutar han.