Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

Så har AI hjälpt till att vinna upphandlingar för 125 mkr

Vår nya AI-lösning hjälper SME-bolag och startups att vinna offentliga upphandlingar.

Den offentliga sektorn i Sverige köper tjänster och produkter för mer än 1 200 miljarder varje år. Men små̊ och mellanstora bolag har ofta inte tid, råd eller kompetens att ens försöka lägga in anbud. Upphandlingsunderlagen är helt enkelt för omfattande och svårbegripliga.

Vi har nu utvecklat ett verktyg som enkelt läser in alla dokument kopplade till en upphandling och som med hjälp av AI helt automatiskt sammanställer ett kortfattat, lättförståeligt men komplett beslutsunderlag i form av en PowerPoint-presentation. Det gör att våra kunder snabbt kan bestämma om de vill lägga ett anbud. När anbudet ska skrivas sparar de även mycket tid då de vet exakt vad som skall lämnas in och förstår vilka krav de behöver leva upp till. 


”Einstein skrev till en kollega: Everything should be made as simple as possible, but not simpler. Vi tror på̊ AI som sammanställer och ger förslag. Det sparar tid och låter alla göra det de är bäst på̊. För våra kunder betyder det att kunna gå in och vinna affärer på en helt ny marknad. Något som gör offentliga köp bättre och billigare genom verklig konkurrens.”
Säger Lars Albinsson, medgrundare, AI-utvecklare och ansvarig för PublicInsights Lab


Med hjälp av verktyget har våra kunder det senaste halvåret vunnit 50% av sina lämnade offerter, affärer som de normalt sätt aldrig skulle ha försökt att göra. Totalt har affärer för 125 MKR gjorts och majoriteten av dessa kunder har aldrig tidigare lagt ett anbud. Verktyget möjliggör även att vi numera vågar dela risken med våra mindre kunder genom att vi tar en provision på vunna affärer istället för att fakturera konsulttimmar oavsett resultatet.

Go/No Go, som verktyget heter, är till skillnad från generella AI-tjänster, ett specialanpassat verktyg som har tränats på̊ specifika data kopplat till anbudsprocesserna. Det gör att systemet kan hitta affärer som är relevanta på̊ riktigt och sammanställa det kunden behöver för att faktiskt vinna, och inte bara allmänna ChatGPT sammanfattningar. 

Den 10:e april höll Lars Albinsson ett webinar för att visa hur SME-bolag och startups kan hitta och vinna nya affärer med hjälp av AI.
Om du missade detta finns nu möjlighet att se det i efterhand här ➙ WEBINAR