Vill du veta hur du hittar, fattar och vinner nya affärer?

Vi erbjuder just nu en kostnadsfri digital utbildning. Utbildningen består av 3 korta avsnitt på fem minuter vardera och ämnena vi går igenom är:

✅ Hur ser potentialen ut på den offentliga marknaden?

✅ Hur gör du för att hitta affärer anpassade för just dig?

✅ Och det viktigaste, hur gör du för att vinna affärerna?

PublicInsight stärker sitt team med ny Affärschef

Christopher Brand ägare av Brand Inköp & upphandling väljer nu att ansluta sig till PublicInsight och blir vår nya Affärschef. Christopher ser att samarbetet med PublicInsight Consulting kommer skapa nya möjligheter att hjälpa fler företag ta del av den offentliga marknaden.

Christophers bakgrund är att som ansvarig för upphandlingar för flera kommuner och regionalt bolag genomfört fler än 300 upphandlingar inom många områden och branscher. Detta har bidragit till en stor insikt och medvetenhet över vilka möjligheter, hinder och fallgropar som finns inom den offentliga affären. Det finns många upphandlare idag som har lärt sig arbetet mekaniskt men väldigt få av dessa arbetar med affärer i fokus, säger Christopher och fortsätter;

Med min bakgrund besitter jag en kunskap om hur affärsmodeller till den offentliga marknaden behöver anpassas och hur mervärdesmodeller i affärerna är tänkta. Dessutom är det mer regel än undantag att upphandlare inte får in tillräckligt många anbud. Ändå tilldelas upphandlingar med dålig konkurrens. Effekten av detta blir att anbudsgivare får en affär för att de är kända på marknaden och har fått information om upphandlingen. Det behöver nödvändigtvis inte vara den bästa lösningen eller den bästa leverantören. Jag ser att det finns många företag som tänker både nytt och kostnadseffektivt som behövs inom den offentliga affären. PI Consulting ska vara till för företagare som vill ta steget in till den offentliga marknaden eller som vill växa sin andel och utveckla sitt anbudsarbete. Vi ska sänka ribban in till de offentliga affärerna genom att vara den stöttande parten som inte myndigheter kan vara.


Publicinsight Consulting kommer fortsätta stötta företagare där offentlig sektor har juridiken som hinder utan fokus på affärer. Vi hjälper till med det praktiska anbudsarbetet, coachar och utvecklar företagens organisation med fokus på att ta andelar i den offentliga affären och öka konkurrensen. Enklaste vägen till fler vunna affärer är med vårt PT-konto. Ett konto där varje kund får sin egen Affärs-PT som hjälper till att välja rätt affärer och dessutom ger kunden tillgång till en unik Anbudsproduktion.

Vi ska vara en aktiv part och utmana upphandlarna att bli ännu bättre och förstå vikten av ännu mer konkurrens och börja göra bra affärer framför att kontrollera formalia och sköta om lagkraven. Det finns inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) väldigt mycket fördelar kring affärer som myndigheter kan använda sig av men som kräver lite mer jobb. Resultatet av detta blir att myndigheterna får bättre affärer och effektivare användandet av skattemedel genom att få in de bästa lösningarna, nya lösningar.


❝ Vår målsättning är att vara det naturliga valet för de bästa leverantörerna genom hela anbudsprocessen och den ska präglas av enkelhet, tydlighet och professionalism med affärsfokus kommer att förstärkas med Christopher på plats❞, säger Fredrik Tamm, VD för PublicInsight.


Christophers vision med att bli PublicInsights Affärschef är att