Ökad kunskap är basen för jämställdhetskrav

Genom att skaffa sig ökad kunskap har Luleå kommun kommit långt i arbetet med att ställa jämställdhetskrav i offentliga upphandlingar. Så långt att de används av SKR, Sveriges kommuner och regioner, som lärande exempel. Nu tar de ännu ett steg i ökad kunskap och har sitt eget Köparmaktindex™ Fokusområde: Jämställdhet som ger ett konkret beslutsunderlag i arbetet med att vidareutveckla den offentliga upphandlingen som verktyg för uppfyllande av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs hela artikeln på Dagens Samhälle

 

Är du intresserad av en egen rapport?

Läs mer